Důležité oznámení

Biblická škola se mění. VOŠMT končí, Global University zůstává.

Vyšší odborná škola misijní a teologická nebude pořádat nábor nových studentů od školního roku 2022/23 a ani v následujících letech.

Přijetí ke kombinovanému studiu je možné pouze se zřetelem uchazeče ke skutečnosti, že akreditace VOŠMT trvá pouze do roku 2025 a že nebude prodlužována. Studenti kombinovaného programu proto nebudou po roce 2025 moci program zakončit.

Všechny vzdělávací aktivity VOŠMT přechází pod správu české národní kanceláře Global University. Chystaná sobotní vyučování, zprostředkování bakalářského studia a další služby budou průběžně inzerovány na stránkách Global University (https://globaluniversity.cz).

Pro více informací o možnostech studia kontaktujte českou národní kancelář Global University.

Michael Buban

+420 739 600 112 (Whatsapp)

info@globaluniversity.cz

https://globaluniversity.cz