Vyšší odborná škola misijní a teologická

  • Jednoleté studium Bible a misie

VOŠMT ve zkratce

Vyšší odborná škola misijní a teologická poskytuje vyšší odborné (DiS) a bakalářské vzdělání (BA) v denní a kombinované formě studia. Akreditace vyššího odborného vzdělání byla udělena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Bakalářská akreditace je zajištěna partnerstvím s Global University, tj. americkou korespondenční vysokou školou. Po absolvování tříletého denního nebo čtyřletého kombinovaného programu tak student obdrží diplom absolventa VOŠ v oboru Misijní a teologická činnost a zároveň bakalářský diplom v oboru Biblická a systematická teologie. Absolventi VOŠMT pak mohou pokračovat ve studiu na jiné škole v magisterském programu.

Od září 2017 nabízí VOŠMT nový jednoletý studijní program. Cílem tohoto programu je poskytnout základní přehled v oblasti misiologie a biblistiky. Pokud se student po roce rozhodne zůstat, bude mu jednoleté studium uznáno jako první ročník bakalářského a vyššího odborného studia. Výhodou nového programu je důraz na službu studenta v místním sboru. Tím se otevírá prostor těm, kteří touží po biblickém vzdělání, ale nechtějí ztratit kontakt se svým sborem nebo se zavázat ke tříletému studiu.

Předností VOŠMT je pětadvacetiletá zkušenost s praktickým tréninkem duchovních pracovníků. Navzdory své nízké kapacitě (do 30 studentů celkem) pořádá VOŠMT zajímavé misijní výjezdy do zahraničí, vysílá studenty na křesťanské konference, umožňuje jim několikatýdenní stáže a během jejich pobytu na domově mládeže v Kolíně zajišťuje jejich každodenní praktickou přípravu na službu v církvi.

Stávajícím duchovním pracovníkům a uchazečům se závazky nabízíme čtyřletý kombinovaný program, který studentovi umožní absolvovat školu pomocí dálkových kurzů a víkendového vyučování na studijní pobočce.

Důležitou vlastností školy je její evangelikální a letniční orientace. Kurikulum školy se soustředí především na výuku Starého a Nového zákona v jeho dobových souvislostech a na výuku biblické teologie, tj. křesťanského učení odvozeného ze studia Bible. Řada předmětů studenta také teoreticky připravuje na misijní či pastorační činnost a několik předmětů se zabývá důležitými aspekty letničního učení o Duchu svatém.

Informace o přijímacím řízení naleznete na příslušné stránce. Kontaktní informace vč. poštovní adresy a čísla účtu naleznete na stránce s kontakty.