Jsme akreditovaní.

Vyšší odborná škola misijní a teologická poskytuje vyšší odborné vzdělání (DiS) v denní a kombinované formě studia. Akreditace vyššího odborného vzdělání byla udělena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Po úspěšném ukončení vyššího odborného vzdělávání na VOŠMT obdrží student zároveň bakalářský diplom (BA) od Global University (Springfield, Missouri, USA). VOŠMT sama neposkytuje vysokoškolské vzdělání. Bakalářský diplom obdrží úspěšný absolvent na základě dohody o transferu kreditů mezi VOŠMT a Global University (Springfield, Missouri, USA). Absolventi VOŠMT pak mohou pokračovat ve studiu v magisterském programu na škole, která jejich bakalářské vzdělání uzná či nostrifikuje.

Jsme letniční.

Jsme letniční.

Důležitou vlastností školy je její evangelikální a letniční orientace. Kurikulum školy se soustředí především na výuku Starého a Nového zákona v jeho dobových souvislostech a na výuku biblické teologie, tj. křesťanského učení odvozeného ze studia Bible. Řada předmětů studenta také teoreticky připravuje na misijní či pastorační činnost a několik předmětů se zabývá důležitými aspekty letničního učení o Duchu svatém.
Vyznání víry

Máme výsledky.

Za 25 let její existence prošlo biblickou školou v Kolíně celkem 225 absolventů. Někteří z nich nám odpověděli na tři otázky:

  1. Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?
  2. Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?
  3. Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?
Svědectví absolventů
Máme výsledky.

Jsme misionální.

Biblická škola v Kolíně je misionálně orientovaná. Navzdory své nízké kapacitě (do 30 studentů celkem) pořádá VOŠMT zajímavé misijní výjezdy do zahraničí, vysílá studenty na křesťanské konference, umožňuje jim několikatýdenní stáže a během jejich pobytu na domově mládeže v Kolíně zajišťuje jejich každodenní praktickou přípravu na službu v církvi.