Sympozium 2022:
Bible a Duch svatý

  • Termín: 28. 1. 2022
  • Místo: Kmochova 248, Kolín
  • Vstupné: 500,- Kč
  • Více informací: sympozium@vosmt.cz, 739 600 112 (Michael Buban)
  • Nahrávky z minulých sympozií:
  • Pozvánka v PDF

Ať už je Bible předmětem akademického bádání nebo nástrojem každodenní zbožnosti a duchovního formování, práce s ní má v lidských rukách vždy pravidla. Jakou úlohu při čtení Bible ale sehrává třetí osoba Trojice? Jaká je role Ducha svatého při formování biblického kánonu, jeho přijímání během dějin církve a jaká je dnes, když se na Bibli díváme optikou soudobých problémů a potřeb?

Toto sympozium se pokusí poodkrýt možnosti konceptualizace aktivní role Ducha svatého při četbě Bible s ohledem na současnou situaci na polích biblistiky, biblické hermeneutiky a praktické teologie.

Návrhy příspěvků posílejte do 30. září 2021 na adresu sympozium@vosmt.cz. Návrh sestává z názvu a anotace o nanejvýš 300 slovech.