Nabízíme vyučování ve sborech

Zajistit pro svůj sbor kvalitní vyučování na určité téma v odpovídajícím rozsahu může být obtížné. I pro pastory s učitelským obdarováním mohou být některá témata méně známá. Máte-li ve sboru potřebu vyučování, můžete nás požádat o vyslání učitele, který k Vám v dohodnutém termínu přijede a vyučování zajistí.

Níže uvádíme seznam učitelů, kteří se s Vámi rádi domluví a jejich portfolio vyučovaných předmětů. Tyto předměty můžete studovat přímo ve Vašem sboru, aniž byste museli jet na pobočku či do Kolína a přihlašovat se ke studiu v některém z programů. Můžete si dále zvolit rozsah, a to například:
 1. program transferu na Global University (Springfield, Missouri, USA) (12 hodin vyučování, seminární práce a závěrečný test)
 2. program vyššího odborného vzdělávání (12 hodin vyučování, seminární práce a závěrečný test)
 3. program EZDRÁŠ pro duchovní pracovníky (12 hodin vyučování a seminární práce)
 4. jako AUDIT, jen pro vlastní obohacení (libovolný počet hodin, bez domácích úkolů)

Pokud si s učitelem naplánujete nejméně 12 vyučovacích hodin vyučování jednoho předmětu, může se Vám studium předmětu uznat v rámci kombinovaného studia na VOŠMT, distančního studia na Global University či celoživotního vzdělávání v kurzu Ezdráš. Studenti distančního a kombinovaného programu, kteří se budou chtít tohoto vyučování zúčastnit a získat za něj kredity, se musí ke studiu předmětu přihlásit běžným způsobem přes přihlašovací formulář nebo na adrese info@globaluniversity.cz (GU distanční) a so@vosmt.cz (VOŠMT kombinovaní).

Ačkoli VOŠMT tuto nabídku akademicky zaštiťuje, nebude vyžadovat žádnou finanční náhradu za vyslání vyučujícího. Na studenty v kombinovaném a distančním režimu se samozřejmě budou vztahovat poplatky za kredity, sbor a jednotliví posluchači však škole nebudou platit nic. Finanční vyrovnání si proto sbor dohodne přímo s vyučujícím. Obvyklá sazba je 160,- Kč na vyučovací hodinu a proplacení cestovného dle ceníků ČD (1 osoba, 2. třída).

Michael Buban, MTh
michael@buban.cz

 • LIT1303 Literatura Nového zákona
 • LIT1213 Literatura Starého zákona
 • BIB2043 Principy výkladu Bible
 • BIB2063 Listy Korintským
 • BIB3013 Genesis

Bc. Radek Smetana, MA
smetanci@gmail.com

 • HIS2023 Dějiny církve od Letnic do reformace
 • HIS2033 Dějiny církve od reformace do 20. století
 • THE3013 Křesťanská apologetika
 • BIB2033 List Židům

Bc. Petr Berdar
berdarpriscila@gmail.com

 • THE1033 Bůh a andělé
 • THE1043 Člověk a hřích
 • THE 2013 Bible a církev
 • MIN3043 Biblická kázání

Jason Morrison, MACM
aogczech@me.com

 • MIN3063 Učitelské poslání církve
 • EDU3103 Základy vyučování
 • MIS1023 Uvedení do misie
 • MIS2013 Bible a misie