Kombinované studium

 • Jste pastorem nebo starším sboru, evangelistou nebo diákonem?
 • Sloužíte Bohu na plný úvazek nebo při zaměstnání?
 • Máte ve sboru laickou službu, do které jste trvale zapojen či zapojena?

Pak Vás možná zaujme nabídka kombinovaného vzdělávání na Vyšší odborné škole misijní a teologické v Kolíně.

 • Zájemci o studium Bible, kteří se nemohou vzdělávat v denní formě, mohou se přihlásit do programu kombinovaného vzdělávání.
 • Délka programu je 4 roky a ukončuje se absolutoriem z teologických předmětů a angličtiny a obhajobou absolventské práce.

Kdo se může stát studentem kombinované formy vzdělávání?

Studentem kombinované formy vzdělávání se může stát každý, kdo má maturitu a je trvale zapojen do práce místního sboru

 • Může to být vedoucí (pastor, starší, evangelista, misionář či diákon), který je v církvi zaměstnán na plný úvazek.
 • Může to být laický vedoucí (pastor, starší, evangelista, misionář či diákon), který pracuje v církvi při zaměstnání.
 • Může to být potenciální vedoucí (např. student, dělník, úředník či vědec), který je ve sboru trvale a aktivně zapojen.

  Jak konkrétně kombinované vzdělávání probíhá?

  Studenti kombinované formy vzdělávání jsou povinni:

  1. V každém semestru získat nejméně 12 kreditů studiem teologických předmětů
  2. Být permanentně zapojeni do činnosti svého sboru pod supervizí vedoucího
  3. Zúčastnit se nejméně dvou misijních výjezdů
  4. Napsat absolventskou práci a obhájit ji u absolutoria

  Z uvedeného vyplývá:

  • Ad 1. Studenti absolvují předměty formou přednášek a následných písemných úkolů. Přednášky jsou organizovány buď na VOŠMT v Kolíně nebo na pobočce VOŠMT v Brně. Frekvence přednášek je asi jednou za měsíc.
  • Ad 2. Studenti se musí vytrvale účastnit modliteb, bohoslužeb a misií svého domácího sboru. Pokud nepracují jako duchovní pracovníci na plný úvazek, podléhají supervizi svého pastora. O své praxi si studenti vedou deník podle pokynů učitele odborné praxe.
  • Ad 3. Studenti musí během kombinovaného vzdělávání absolvovat nejméně dva misijní výjezdy do zahraničí buď spolu se studenty denní formy vzdělávání, nebo s uznávanou misijní organizací. O své misijní praxi si studenti vedou deník podle pokynů vedoucího odborné praxe.
  • Ad 4. Studenti jsou kromě absolvování odborných předmětů povinni napsat absolventskou práci a účastnit se absolventských seminářů, jejichž frekvence je asi jednou za měsíc.