Seznam předmětů v jednoletém studijním programu

Následující seznam předmětů byl vytvořen s ohledem na základní potřeby studentů Bible a misie. Výběr předmětů a jejich obsah se zaměřuje na rámcové porozumění misiologickým principům, zásadám výkladu Bible a křesťanskému učednictví.

Misio Dei znamená Boží misie. Theologia vitae znamená teologie života. Praxis pietatis znamená cvičení zbožnosti. Tyto tři principy se v jednoletém programu odráží.

ZIMNÍ OBDOBÍ 2017

Missio Dei

 • GUO1011 Úvod do studia na VOŠMT
 • MIN1103 Strategie Velkého poslání
 • MIS3023 Úvod do islámu
 • COM3103 Mezikulturní komunikace

Theologia vitae

 • BIB2043 Principy výkladu Bible
 • LIT1303 Literatura Nového zákona
 • THE1042 Člověk a hřích
 • ENGLP12 Anglická konverzace

Praxis pietatis

 • MINLP01 Předčítání Bible
 • MINLP02 Modlitby
 • MINLP03 Bohoslužby
 • MINLP04 Misijní výjezd (příprava)

LETNÍ OBDOBÍ 2017

Missio Dei

 • REL2013 Světová náboženství
 • MIS2013 Bible a misie
 • MIS1023 Uvedení do misie

Theologia vitae

 • BIB2073 Kniha Skutků
 • LIT1213 Literatura Starého zákona
 • THE3013 Křesťanská apologetika
 • ENGLP12 Anglická konverzace

Praxis pietatis

 • MINLP01 Předčítání Bible
 • MINLP02 Modlitby
 • MINLP03 Bohoslužby
 • MINLP04 Misijní výjezd (realizace)
 

Doprovodné akce

 • Září 2017 Účast na pastorálce s Craigem Keenerem (podpora předmětu
  BIB2043)
 • Říjen 2017 Sjezd mládeže, dobrovolnická práce a náslechy (podpora
  předmětu Bohoslužby)
 • Listopad 2017 Rozsvícení vánočního stromku (podpora předmětu
  MIN1103)
 • Leden 2018 Kurz Kairos, 22. až 26. 1. 2018 (podpora předmětů
  mezikulturních vztahů)