Studijní programy

Naše škola se snaží poskytnout příležitost k biblickému a teologickému vzdělávání co největšímu okruhu uchazečů. Snažíme se vyhovět jak těm, kdo stojí o studium v denním programu, tak těm, kdo si takové studium nemohou z různých důvodů dovolit. Toto je pět základních programů, které škola poskytuje a rozvíjí.

  1. Tříleté studium je určeno těm, kdo touží po všestranném tréninku v oblasti biblistiky, teologie a církevní praxe. První ročník tohoto programu je stejný jako jednoleté studium. Druhý a třetí ročník však již obsahuje pokročilé předměty, biblické jazyky a tzv. „velkou“ několikatýdenní praxi ve vybrané církvi nebo na misijním poli. Více o tříletém studiu vizte na jeho stránce.
  2. Jednoleté studium je vlastně prvním ročníkem tříletého studia. Do jednoletého programu jsme vybrali předměty, které studentovi poskytnou ucelenou základní orientaci v biblistice a teologii. Absolventi tohoto programu obdrží Certifikát mezikulturních vztahů od Global University. Více se dočtete na stránce jednoletého programu.
  3. Kombinované studium je jako tříleté studium, jen v kombinované formě. Je určeno těm, kdo jsou aktivně zapojeni v církevní službě, ale nemohou si z různých důvodů dovolit denní studium. Kombinované studium probíhá na pobočkách v Brně, v Kolíně, atd. Je rozplánováno na čtyři roky, studenti jej však běžně plní v delším časovém období. Více se dočtete na stránce kombinovaného studia.
  4. Denní program Ezdráš je obdobou tříletého studia, je však určen nematurantům. Studenti bez maturitního vysvědčení se mohou účastnit výuky, skládat zkoušky a požívat stejných sociálních výhod jako ostatní. Program Ezdráš trvá jen dva roky. Obsah výuky a proces přihlášení je stejný jako u tříletého studia. Pro více informací proto vizte stránku tříletého programu
  5. Distanční studium je odlehčenou variantou kombinovaného programu, kterou nabízíme ve spolupráci s Global University, naším americkým partnerem. Výuka probíhá formou samostudia učebnic a průběžného odevzdávání úkolů a skládání zkoušek. Studenti distančního studia mohou spolu se studenty kombinovaného programu navštěvovat víkendová vyučování na pobočkách. Více o možnostech distančního studia vizte na stránkách https://globaluniversity.cz.