Přihláška k přijímacímu pohovoru

Pomocí tohoto formuláře se uchazeč přihlásí k přijímacím zkouškám na VOŠMT. Úplnou přihlášku vyplní uchazeč až v rámci přijímacích pohovorů.

U přijímacích pohovorů po Vás bude požadováno toto:

  1. Občanský průkaz nebo pas.
  2. Maturitní vysvědčení nebo jeho notářsky ověřená kopie.
  3. Doporučení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na VOŠMT.
  4. Dva kusy fotografií jako do občanského průkazu nebo pasu.
  5. Poplatek za registraci přihlášky: 400,- Kč.