Postup přijímacího řízení

Za prvé: Přihláška

Pokud se chcete přihlásit ke studiu na VOŠMT v kterékoli formě (denní, kombinované, Ezdráš), musíte si nejprve podat přihlášku k přijímacímu pohovoru.

Za druhé: Pohovor

Jakmile odešlete on-line přihlášku, pošleme Vám pozvání k přijímacímu pohovoru. Účelem těchto pohovorů je nejen změřit Vaše vstupní znalosti, ale hlavně se s Vámi seznámit.

Přijímačky pro školní rok jsou uzavřeny, ale i tak je možné nastoupit. Pro více informací pište na so@vosmt.cz.

Termín přijímaček pro školní rok 2022/23 bude zveřejněn zde.

Za třetí: Dokumenty

U přijímacího pohovoru budeme potřebovat tyto dokumenty:

  1. Maturitní vysvědčení či jeho ověřená kopie.
  2. Doporučení od pastora, které pro Vás vyplní Váš pastor, kazatel, farář, kněz, či jiná pověřená osoba. Toto doporučení nám daná osoba sama zašle na adresu VOŠMT, Kmochova 248, 28002 Kolín.
  3. Dva kusy průkazových fotografií.

Za čtvrté: Poplatky

Poplatek za zpracování přihlášky činí 400 Kč. Tento poplatek můžete uhradit převodem na č.ú. uvedené na stránce s kontakty, nebo jej uhradit až na přijímacím pohovoru. O platbách převodem vždy komunikujte předem se studijním oddělením (so@vosmt.cz).

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu.

Další poplatky za školné, ubytování a služby vizte na stránce s přehledem poplatků: