Postup přijímacího řízení

Za prvé: Přihláška

Pokud se chcete přihlásit ke studiu na VOŠMT v kterékoli formě (denní, kombinované, Ezdráš), musíte si nejprve podat přihlášku k přijímacímu pohovoru.

Za druhé: Pohovor

Jakmile odešlete on-line přihlášku, pošleme Vám pozvání k přijímacímu pohovoru. Účelem těchto pohovorů je nejen změřit Vaše vstupní znalosti, ale hlavně se s Vámi seznámit.

Přijímací pohovor proběhne 28.6.2019 od 9.30 na adrese Kmochova 248, Kolín.

Za třetí: Dokumenty

U přijímacího pohovoru budeme potřebovat tyto dokumenty:

  1. Maturitní vysvědčení či jeho ověřená kopie.
  2. Doporučení od lékaře, které Vám vypíše obvodní lékař a které přinesete k přijímacímu pohovoru.
  3. Doporučení od pastora, které pro Vás vyplní Váš pastor, kazatel, farář, kněz, či jiná pověřená osoba. Toto doporučení nám daná osoba sama zašle na adresu VOŠMT, Kmochova 248, 28002 Kolín.
  4. Dva kusy průkazových fotografií.

Za čtvrté: Poplatky

Poplatek za zpracování přihlášky činí 400,- Kč. Tento poplatek můžete uhradit převodem na č.ú. uvedené na stránce s kontakty, nebo jej uhradit až na přijímacím pohovoru.

Další poplatky za školné, ubytování a služby vizte na stránce s přehledem poplatků: