Přehled poplatků

VOŠMT usiluje o to, aby náklady na studium odpovídaly možnostem nejširšího okruhu uchazečů o studium.

Poplatky můžete uhradit v kanceláři školy nebo převodem na účet (vizte stránku s kontakty).

ZÁKLADNÍ POPLATKY VOŠMT
denní studium
VOŠMT
kombinované studium
EZDRÁŠ
denní studium
EZDRÁŠ
kombinované studium
Registrace přihlášky ke studiu 500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
Registrace přihlášky ke studiu jednotlivého předmětu Zahrnuto ve školném 600,- Kč
24,- €
Zahrnuto ve školném 600,- Kč
24,- €
Roční školné (15. 12. uhrazeno 50 %, 15. 5. uhrazeno 100 %)1 9000,- Kč
360,- €
9000,- Kč
360,- €
Roční ubytování na domově mládeže (1. 9. až 30. 6.)2 9000,- Kč
360,- €
9000,- Kč
360,- €
Poplatek za udělení jednoho kreditu VOŠMT nebo Ezdráše Zahrnuto ve školném 300,- Kč
12,- €
Zahrnuto ve školném 300,- Kč
12,- €
Misijní výjezd3 3500,- Kč
140,- €
Samostatně 3500,- Kč
140,- €
Samostatně
Registrace přihlášky k absolutoriu či k jednotlivé zkoušce absolutoria 500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
Výkaz o studiu 50,- Kč
2,- €
50,- Kč
2,- €
Jednorázové ubytování na domově mládeže pro hosty schválené ředitelem Noc na povlečeném lůžku: 150,- Kč nebo 6,- €
Noc na  lůžku ve vlastním spacím pytli: 70,- Kč nebo 3,- €
Noc na své karimatce ve svém spacím pytli: 50,- Kč nebo 2,- €
SLUŽBY        
Praní prádla 50,- Kč
2 €
50,- Kč
2 €
Výpis zkoušek 500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
SANKČNÍ POPLATKY        
2. opravný termín zápočtu nebo zkoušky (komisionální zkouška) 500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
 
Opravná zkouška absolutoria 2000,- Kč
80,- €
2000,- Kč
80,- €
2000,- Kč
80,- €
2000,- Kč
80,- €
Ztráta publikace z knihovny Pořizovací cena nové publikace
  1. Úhrada poplatků za školné, ubytování a služby je podmínkou pro uzavření klasifikace.
  2. Školné a ubytování student platí také v době, kdy není přítomen např. z důvodu nemoci.
  3. Misijní výjezd se koná zpravidla na jaře do destinací vybraných vedením školy.
  • Pro informace o stipendijním programu a o individuálním programu financování studia kontaktujte vedení školy na adrese info@vosmt.cz.
  • Přehled poplatků se týká pouze studentů VOŠMT. Studijní poplatky pro studenty Global University naleznete na adrese https://globaluniversity.cz/studijni-poplatky/.
  • Informace o bankovním spojení naleznete na stránce s kontakty.

    Vyšší odborná škola misijní a teologická dne 31.8.2017