Přehled poplatků

VOŠMT usiluje o to, aby náklady na studium odpovídaly možnostem nejširšího okruhu uchazečů o studium. Poplatky můžete uhradit v kanceláři školy nebo převodem na účet (vizte stránku s kontakty).

Upozornění

  1. Úhrada poplatků za školné, ubytování a služby je podmínkou pro uzavření klasifikace.
  2. Školné a ubytování student platí také v době, kdy není přítomen např. z důvodu nemoci.
  3. Přehled poplatků se týká pouze studentů VOŠMT. Studijní poplatky pro studenty Global University naleznete na stránkách Global University.

Stipendium

  • Pro informace o stipendijním programu a o individuálním programu financování studia kontaktujte vedení školy na adrese info@vosmt.cz.
  • Jsme zavázáni vizí dostupnosti. Student, který prokáže zájem o studium, ale nebude si moci je z finančních důvodů dovolit, bude přijat do stipendijního programu.

Misijní výjezd

  • Misijní výjezd je povinnou součástí praxe prvního ročníku. Koná se zpravidla v dubnu až červnu a jeho cena činí 3000 – 5000,- Kč dle destinace.
  • Na pokrytí nákladů misijního výjezdu se vztahuje fundraising a stipendijní program.

ZÁKLADNÍ POPLATKY

VOŠMT
denní studium
VOŠMT
kombinované studium
EZDRÁŠ
denní studium
EZDRÁŠ
kombinované studium
AUDIT
(pouze náslechy)
Registrace přihlášky ke studiu 500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
---
Registrace přihlášky ke studiu jednotlivého předmětu Zahrnuto
ve školném
600,- Kč
24,- €
Zahrnuto
ve školném
600,- Kč
24,- €
300,- Kč
12,- €
Roční školné (15. 12. uhrazeno 50 %, 15. 5. uhrazeno 100 %)1 10000,- Kč
400,- €
--- 10000,- Kč
400,- €
--- ---
Roční ubytování na domově mládeže (1. 9. až 30. 6.)2 10000,- Kč
400,- €
--- 10000,- Kč
400,- €
--- ---
Poplatek za udělení jednoho kreditu VOŠMT nebo Ezdráše Zahrnuto
ve školném
300,- Kč
12,- €
Zahrnuto
ve školném
300,- Kč
12,- €
---
Misijní výjezd3 4000,- Kč
160,- €
Samostatně 4000,- Kč
160,- €
Samostatně ---
Registrace přihlášky k absolutoriu či k jednotlivé zkoušce absolutoria 500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
---
Výkaz o studiu 50,- Kč
2,- €
50,- Kč
2,- €
--- --- ---
Jednorázové ubytování na domově mládeže pro hosty schválené ředitelem Noc na povlečeném lůžku: 150,- Kč nebo 6,- €
Noc na  lůžku ve vlastním spacím pytli: 90,- Kč nebo 4,- €
Noc na své karimatce ve svém spacím pytli: 70,- Kč nebo 3,- €

SLUŽBY

Výpis zkoušek 500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
---
Poštovné za vyžádané úřední zásilky dle aktuálního
ceníku pošty
dle aktuálního
ceníku pošty
dle aktuálního
ceníku pošty
dle aktuálního
ceníku pošty
---

SANKČNÍ POPLATKY

2. opravný termín zápočtu nebo zkoušky (komisionální zkouška) 500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
500,- Kč
20,- €
---
Opravná zkouška absolutoria 2000,- Kč
80,- €
2000,- Kč
80,- €
2000,- Kč
80,- €
2000,- Kč
80,- €
---
Ztráta publikace z knihovny Pořizovací cena nové publikace ---