Personální zajištění

Vážení návštěvníci, tuto stránku pro Vás připravujeme.

Kromě kmenových zaměstnanců na VOŠMT vyučuje řada externích pedagogů.

Kmenoví zaměstnanci

Mgr. Milan Buban, M.A.
ředitel školy
Ing. Yvona Bubanová, BA
pastorační poradkyně, knihovnice
Bc. Petr Berdar, DiS.
vedoucí domova mládeže, učitel předmětů systematické teologie
Michael Buban, MTh
učitel předmětů biblistiky, IT asistent