Křesťanská shromáždění

Během období vyučování pořádáme každou středu křesťanská shromáždění, která zajišťují studenti a zaměstnanci VOŠMT.

Co děláme?

  • Hrajeme chvály – písně oslavující Pána Ježíše Krista
  • Posloucháme kázání – čtení Bible s výkladem a aplikací pro dnešek
  • Sdílíme svědectví o Božím jednání dnes
  • Modlíme se za sebe navzájem, za nemocné, za aktuální problémy, atd.
  • Učíme se naslouchat, co nám chce Bůh říci a co chce Duch svatý činit v nás a skrze nás.

Kde a kdy?

  • Místo: Kmochova 248 (modrá budova školy)
  • Čas: středa od 18.00 v období vyučování (září – prosinec a únor – květen).
  • Mimo období vyučování dle dohody.