Kdo jsme? VOŠMT se představuje

Akreditace

Vyšší odborná škola misijní a teologická, zkráceně též VOŠMT a v běžné mluvě známá jako „biblická škola“, poskytuje vyšší odborné (DiS) a bakalářské vzdě­lání (BA) v denní a kombinované formě studia. Akreditace vyššího odborného vzdělání byla udělena Minis­terstvem škol­ství, mládeže a tělo­výchovy. Bakalářskou akreditací VOŠMT  nedisponuje, má však dohodu o uznání kreditů s Global University (Springfield, Missouri, USA), díky níž je možné absolvováním VOŠMT získat od Global University bakalářský diplom akreditovaný v USA. Absol­venti VOŠMT pak mohou pokra­čovat ve studiu na jiné škole v magisterském programu.

Jednoletý program

Od září 2017 nabízí VOŠMT nový jednoletý studijní program. Cílem tohoto programu je poskytnout základní přehled v oblasti misiologie a biblistiky. Pokud se student po roce rozhodne zůstat, bude mu jednoleté studium uznáno jako první ročník bakalářského a vyššího odborného studia. Výhodou nového programu je důraz na službu studenta v místním sboru. Tím se otevírá prostor těm, kteří touží po biblickém vzdělání, ale nechtějí ztratit kontakt se svým sborem nebo se zavázat ke tříletému studiu.

 

Duchovní a praktické vedení

Předností VOŠMT je pětadvacetiletá zkušenost s praktickým tréninkem duchovních pracovníků. Navzdory své nízké kapacitě (do 30 studentů celkem) pořádá VOŠMT zajímavé misijní výjezdy do zahraničí, vysílá studenty na křesťanské konference, umožňuje jim několikatýdenní stáže a během jejich pobytu na domově mládeže v Kolíně zajišťuje jejich každodenní praktickou přípravu na službu v církvi.

Kombinovaný program

Stávajícím duchovním pracovníkům a uchazečům se závazky nabízíme čtyřletý kombinovaný program, který studentovi umožní absolvovat školu pomocí dálkových kurzů a víkendového vyučování na studijní pobočce.

Teologie

Důležitou vlastností školy je její evangelikální a letniční orientace. Kurikulum školy se soustředí především na výuku Starého a Nového zákona v jeho dobových souvislostech a na výuku biblické teologie, tj. křesťanského učení odvozeného ze studia Bible. Řada předmětů studenta také teoreticky připravuje na misijní či pastorační činnost a několik předmětů se zabývá důležitými aspekty letničního učení o Duchu svatém.

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení naleznete na příslušné stránce. Kontaktní informace vč. poštovní adresy a čísla účtu naleznete na stránce s kontakty.