Školní bohoslužby

Září – prosinec,
únor – červen
Středa od 18:30
na Facebooku.

Během platnosti zvláštních opatření se naše shromáždění konají přes Zoom. Streamována jsou na Facebooku a ukládána na Youtube.

Co děláme?

  • Hrajeme chvály – písně oslavující Pána Ježíše Krista
  • Posloucháme kázání – čtení Bible s výkladem a aplikací pro dnešek
  • Sdílíme svědectví o Božím jednání dnes
  • Modlíme se za sebe navzájem, za nemocné, za aktuální problémy, atd.
  • Učíme se naslouchat, co nám chce Bůh říci a co chce Duch svatý činit v nás a skrze nás.

Kde a kdy?

  • Prezenčně pouze v souladu s aktuálním vyhlášením o prezenční výuce na VOŠ.
  • Místo: Kmochova 248 (modrá budova školy)
  • Čas: středa od 18.00 v období vyučování (září – prosinec a únor – červen).
  • Mimo období vyučování dle dohody.