Vzorový učební plán

V následující tabulce jsou uvedené předměty učebního plánu VOŠMT. Tento plán odpovídá studijnímu programu Biblická a systematická teologie na Global University. Je zakončen absolutoriem a graduací bakalářů (B.A.).

  • Poslední číslo kódu předmětu napovídá počet kreditů.
  • Každý tříkreditový předmět je dotován čtyřiceti osmi hodinami v průběhu jednoho semestru.
  • Předměty označené štítkem (Absolutorium) tvoří stěžejní součást absolutoria.
Moduly podle kategorií
Kód Biblická teologie – povinné moduly:
BIB1033 Život Ježíše Krista 3
BIB1073 Galatským a Římanům 3
BIB2033 List Židům 3
BIB2043 Principy výkladu Bible 3
BIB3013 Genesis 3
BIB3073 Kniha Skutků (Absolutorium) 3
BIB4063 Korintské listy 3
Biblická teologie – povinně volitelné moduly 12
Celkem 33
Kód Systematická teologie – povinné moduly:
THE1013 Pneumatologie (Absolutorium) 3
THE1033 Bůh a andělé 3
THE1043 Člověk a hřích 3
THE2013 Bible a církev 3
THE2043 Christologie 3
Systematická teologie – povinně volitelné moduly 9
Celkem 24
Kód Praktická teologie – povinné moduly:
MIN1013 Soudobá evangelizace (Absolutorium) 3
MIN1053 Práce pastora 3
MIN3043 Biblická kázání 3
MIN3053 Uctívání Boha 3
MINLP56 Absolventská práce (Absolutorium) 6
MIS3023 Úvod do islámu 3
Praktická teologie – povinně volitelné moduly 6
Celkem 27
Kód Všeobecné vzdělání – povinné moduly:
COM3103 Mezikulturní komunikace 3
CSC1023 Úvod do výpočetní techniky 3
ENGLP12 Anglický jazyk I – IV 12
ENG1013 Angličtina pro teology 3
ENG1103 Anglická kompozice (Absolutorium) 3
HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci 3
HIS2303 Dějiny církve od reformace do 20. století 3
LIT1213 Literatura Starého zákona 3
LIT1303 Literatura Nového zákona 3
Celkem 36
MINLP12 Odborná praxe (denní I-VI; kombinovaná I-VIII) 12
KREDITŮ CELKEM 132