Tisková zpráva / Press Release

Bože, tvoje spravedlnost až k výšinám sahá , vykonals veliké věci. Bože, kdo je tobě roven!
Žalm 71,19; CEP

Your righteousness, God, reaches to the heavens, you who have done great things. Who is like you, God?
Psalm 71:19; NIV

VOŠMT získala akreditaci nového vzdělávacího programu

24. června 2011 obdržela Vyšší odborná škola misijní a teologická v Kolíně oficiální dopis, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje akreditaci vzdělávacímu programu Misijní a teologická činnost. Tento program, platný od 1. září 2012 do 31. srpna 2018, nabízí vyšší odborné vzdělávání, v němž je plně integrován tříletý bakalářský program Biblická a systematická teologie od Global University ve Springfieldu, ve státě Missouri v USA.

Vyšší odborná škola misijní a teologická vznikla v roce 1992 rozhodnutím Rady Apoštolské církve. Nejdříve škola působila pod jménem Letniční biblická akademie. Od roku 1996 působí jako Vyšší odborná škola misijní a teologická v České republice. V roce 2008 byla s Global University podepsána dohoda o transferu kreditů. Tato dohoda umožňuje uznání dosaženého vzdělání v rámci bakalářského programu Global University.

SMT‘s New Educational Program Recognized By the Czech Ministry of Education

On Friday June 24th, 2011, The School of Missions and Theology, Czech Republic received a formal letter from the office of the Ministry of Education, Youth, and Sports, granting accreditation to the school’s missions and theological program. The program, valid from September 1st, 2012 to August 31st, 2018, offers higher education with a fully integrated three-year bachelor program in Bible and Theology from Global University.

The School of Missions and Theology was established in 1992 by the board of the Pentecostal Movement of the Czech Republic under the name Pentecostal Bible Academy. In 1996, the name changed to The School of Missions and Theology. In 2008, the school signed a credit transfer agreement with Global University, which allows for the transfer of earned educational credit towards a BA degree in Bible and Theology.