Sympozium 2021:
Teologie na misijní cestě

Info

  • Téma: Teologie a nové výzvy misie a evangelizace
  • Termín: předběžně 29.-30. ledna 2021
  • Místo: CEROP Kolín (Sokolská 1095)
  • Vstupné: 500,- Kč
  • Více informací: sympozium@vosmt.cz, 739 600 112 (Michael Buban)

Anotace

Úkolem teologie je komunikovat Boží zjevení ve světle dané kultury, jazyka, stavu vědění a společenského diskurzu. Jaká je ovšem její úloha na proměnlivém misijním poli? Má zachovávat biblické učení a duchovní hodnoty, které stály na počátku „naší“ víry, nebo poskytovat oporu novým zkušenostem a novým směrům? Má se soustředit na kritickou apologetiku, nebo usilovat o takovou hermeneutiku náboženství a křesťanských tradic, která umožní kontakt mezi „já“ a „ty“? Jak definovat věcnost křesťanské víry ve světě okolo nás a jaké k tomu použít nástroje?

Návrhy referátů zasílejte na adresu sympozium@vosmt.cz. Návrh referátu sestává z názvu a krátké anotace (50-300 slov). Referáty by se měly dotýkat tematických okruhů misie, evangelizace, kontemporární teologie, ekumenické teologie a teologie náboženství, avšak ve zvláštních případech budou připuštěny i referáty jinak zaměřené. Každý řečník dostane na prezentaci referátu 30 minut a 10 minut na následnou diskusi.

Minulá sympozia

Sympozium 2020:
Letniční hnutí a dar Ducha

Info

Anotace

S bezprecedentním nárůstem celosvětového letničního hnutí se vynořila otáz­ka jeho doktrinální integrity. Kdo jako letniční jsme? Co nás v globální křes­ťanské vesnici odlišuje od ostatních a co máme naopak společné?

Cíl tohoto sympozia je dvojí. Za prvé chceme opětovně vysvětlit klasické let­niční nauky o následné zkušenosti křtu Duchem svatým a o daru jazyků jako o prvotním důkazu této zkušenosti. Za druhé chceme stimulovat úvahy o letniční identitě skrze poznatky z různých odvětví pneumatologie.

Čtvrtek 30.1.2020Pátek 31.1.2020
Zač.Kon.ObsahOsobaObsahOsoba
8:309:30R e g i s t r a c e
9:309:50ZahájeníMgr. Buban Milan, MAZahájeníMichael Buban, MTh
9:5010:50What Luke Says About the Holy Spirit: A New Perspective Towards Lukan PneumatologyMelvin Ho, MA & MA, MDivThe Spirit’s Sustaining and Transformational Presence: A Look at Paul’s Ethical Concerns Relating to the ChurchBruce Chester, MTS
10:5011:00P ř e s t á v k a
11:0011:40Pneumatologie u Lukáše a u Pavla: Synoptický pohledMgr. & Mgr. Jiří Bukovský, PhDVyučování pneumatologie ve sboru aneb jak používat Studijní Bibli s výkladovými poznámkami na půdorysu Bloomovy taxonomieMgr. Milan Buban, MA
11:4011:50P ř e s t á v k a
11:5012:30Praxe první církve po LetnicíchJiří KuciánJohn G. Lake v zrcadle svých kázání a traktátůPavel Hejzlar, PhD
12:3013:30O b ě d
13:3014:10Glosolálie v letničním hnutí jako znamení souduMichael Buban, MThPovolání Duchem do mezinárodní misieMgr. David Symon, BA
14:1014:20P ř e s t á v k a
14:2015:00Mít realistická očekáváníMartin Moldan, MBAPietism to Pentecostal Witness via Missional HermeneuticsJason Morrison, MACM
15:0015:10P ř e s t á v k a
15:1016:10Corinthian Complications: An Examination of the Problems That Had Arisen in the Corinthian Church as Suggested by 1 Corinthians 12-14Sandra Chester, MTSPožehnání na cestuMgr. Milan Buban, MA

Sympozium 2019: O posledních věcech člověka