Misijní výjezd studentů

Přispět na misijní výjezd můžete pomocí převodu na účet VOŠMT. Pod variabilním symbolem 91127 se shromažďují finance, které se upotřebí výhradně na pokrytí nákladů výjezdu, popř. na podporu další misijní práce.

2400457703/2010
v.s. 91127

Stáhnout plakát ↓