Školní rok 2014-15

Níže naleznete seznam předmětů vyučovaných na VOŠMT v denním režimu.
Rozpis vyučování v Brně naleznete na stránce plánu kombinovaného vyučování pro školní rok 2014/15.

Seznam předmětů vyučovaných na VOŠMT v Kolíně v denní formě vzdělávání
BIBLICKÁ TEOLOGIE Kredity Období 2014–15


Zimní Letní
BIB1033 Život Ježíše Krista 3 Z, Zk
Bruce Chester, M.Th. & Sandra Chester. M.A.
BIB2033 List Židům 3 Z, Zk
Bc. Radek Smetana, M.A.
BIB2043 Principy výkladu Bible (blok 3.-7. 11. 2014) 3 Z, Zk
Bruce Chester, M.Th. & Sandra Chester. M.A.
BIB3013 Genesis 3
Z, Zk
Michael Buban, B.A.
BIBLP13 Novozákonní řečtina I 3 Z, Zk
Mgr. Jaroslav Fér
BIBLP23 Novozákonní řečtina II 3
Z, Zk
Mgr. Jaroslav Fér
BIB4803 Řízená četba z biblistiky (volitelný) 3
Z, Zk
Jason Morrison, M.A.C.M.
SYSTEMATICKÁ TEOLOGIE


THE1033 Bůh a andělé 3
Z, Zk
Bc. Petr Berdar
THE2013 Bible a církev 3 Z, Zk
Bc. Petr Berdar
THE2043 Christologie 3
Z, Zk
George Thomassen & Michael Buban, B.A.
THE1053 Biblická teologie modlitby 3
Z, Zk
Roman Vretonko, M.A. & Rut Vretonko, M.A.
THE4803 Řízená četba ze systematické teologie (3. ročník) 3
Z, Zk
Mgr. Milan Buban, M.A.
PRAKTICKÁ TEOLOGIE


MINLP56 Absolventská práce – seminář 6 Z Z
Mgr. Milan Buban, M.A.
MIS3013 Úvod do misie – korespondenčně 3 Z, Zk
Mgr. Milan Buban, M.A.
REL2013 Lidé a jejich víra 3
Z, Zk
George Thomassen & Michael Buban, B.A.VŠEOBECNÉ VZDĚLÁNÍ


CSC1023 Úvod do výpočetní techniky 3 Z, Zk
Michael Buban, B.A.
ENGLP12 Anglický jazyk (1. a 2. ročník) 3 Z, Zk Z, Zk
Jaroslav Švarz
ENG1013 Angličtina pro teology – korespondenčně (3. ročník) 3 Z, Zk
Milana Faldynová
ENG1103 Anglická kompozice (3. ročník) 3
Z, Zk
Sarah Jones, B.A.
LIT1303 Literatura Nového zákona 3
Z, Zk
Roman Vretonko, M.A. & Rut Vretonko, M.A.
PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA


MINLP12 Odborná praxe – modlitby, bohoslužby a misie 2 Z Z
Ing. Yvona Bubanová