Přihláška k přijímacímu pohovoru

Pomocí formuláře níže se uchazeč přihlásí k přijímacím zkouškám na VOŠMT. Úplnou přihlášku vyplní uchazeč až v rámci přijímacích zkoušek.

U přijímacích pohovorů po Vás bude bezpodmínečně požadováno toto:

  1. Občanský průkaz nebo pas.
  2. Maturitní vysvědčení nebo jeho notářsky ověřená kopie.
  3. Doporučení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na VOŠMT. Stahujte zde ↓
  4. 2 ks fotografií jako do občanského průkazu nebo pasu.
  5. 400,– Kč jako poplatek za registraci přihlášky.