Přehled poplatků

VOŠMT usiluje o to, aby náklady na studium odpovídaly možnostem nejširšího okruhu uchazečů o studium.

Poplatky můžete uhradit v kanceláři školy nebo převodem na účet (vizte stránku s kontakty).

ZÁKLADNÍ POPLATKY VOŠMT
denní studium
VOŠMT
kombinované studium
EZDRÁŠ
denní studium
EZDRÁŠ
kombinované studium
Registrace přihlášky ke studiu 400,– Kč
15,– €
400,– Kč
15,– €
400,– Kč
15,– €
---
Registrace přihlášky ke studiu jednotlivého předmětu --- 600,– Kč
22,– €
--- 600,– Kč
22,– €
Roční školné (15. 12. uhrazeno 50 %, 15. 5. uhrazeno 100 %)1 9000,– Kč
342,– €
--- 9000,– Kč
342,– €
8000,– Kč
---
Roční ubytování na domově mládeže (1. 9. až 30. 6.)2 9000,– Kč
342,– €
--- 9000,– Kč
342,– €
---
Poplatek za udělení jednoho kreditu VOŠMT nebo Ezdráše --- 200,– Kč
8,– €
100,– Kč
4,– €
100,– Kč
4,– €
Misijní výjezd3 5000,– Kč
190,– €
--- 5000,– Kč
190,– €
---
Registrace přihlášky k absolutoriu či k jednotlivé zkoušce absolutoria 400,– Kč
15,– €
400,– Kč
15,– €
400,– Kč
15,– €
400,– Kč
15,– €
Výkaz o studiu 50,– Kč
2,– €
50,– Kč
2,– €
--- ---
Jednorázové ubytování na domově mládeže pro hosty schválené ředitelem Noc na povlečeném lůžku: 150,– Kč nebo 6,– €
Noc na  lůžku ve vlastním spacím pytli: 70,– Kč nebo 3,– €
Noc na své karimatce ve svém spacím pytli: 50,– Kč nebo 2,– €
SLUŽBY        
Praní prádla 40,– Kč
1,5 €
--- 40,– Kč
1,5 €
---
Výpis zkoušek 400,– Kč
15,– €
400,– Kč
15,– €
400,– Kč
15,– €
400,– Kč
15,– €
SANKČNÍ POPLATKY        
2. opravný termín zápočtu nebo zkoušky (komisionální zkouška) 450,– Kč
18,– €
450,– Kč
18,– €
450,– Kč
18,– €
 
Opravná zkouška absolutoria 1500,– Kč
57,– €
1500,– Kč
57,– €
1500,– Kč
57,– €
1500,– Kč
57,– €
  1. Úhrada poplatků za školné, ubytování a služby je podmínkou pro uzavření klasifikace.
  2. Školné a ubytování student platí také v době, kdy není přítomen např. z důvodu nemoci.
  3. Misijní výjezd se koná zpravidla na jaře do destinací vybraných vedením školy.
  • Pro informace o stipendijním programu a o individuálním programu financování studia kontaktujte vedení školy na adrese info@vosmt.cz.
  • Přehled poplatků se týká pouze studentů VOŠMT. Studijní poplatky pro studenty Global University naleznete na adrese http://globaluniversity.cz/…ni-poplatky/.
  • Informace o bankovním spojení naleznete na stránce Kontakty

Vyšší odborná škola misijní a teologická dne 26.6.2017