Přehled poplatků

VOŠMT usiluje o to, aby náklady na studium odpovídaly možnostem nejširšího okruhu uchazečů o studium.

Poplatky můžete uhradit v kanceláři školy nebo převodem na účet (vizte stránku s kontakty).

ZÁKLADNÍ POPLATKY VOŠMT
denní studium
VOŠMT
kombinované studium
EZDRÁŠ
denní studium
EZDRÁŠ
kombinované studium
Registrace přihlášky ke studiu 500,– Kč
20,– €
500,– Kč
20,– €
500,– Kč
20,– €
500,– Kč
20,– €
Registrace přihlášky ke studiu jednotlivého předmětu Zahrnuto ve školném 600,– Kč
24,– €
Zahrnuto ve školném 600,– Kč
24,– €
Roční školné (15. 12. uhrazeno 50 %, 15. 5. uhrazeno 100 %)1 9000,– Kč
360,– €
--- 9000,– Kč
360,– €
---
Roční ubytování na domově mládeže (1. 9. až 30. 6.)2 9000,– Kč
360,– €
--- 9000,– Kč
360,– €
---
Poplatek za udělení jednoho kreditu VOŠMT nebo Ezdráše Zahrnuto ve školném 300,– Kč
12,– €
Zahrnuto ve školném 300,– Kč
12,– €
Misijní výjezd3 3500,– Kč
140,– €
Samostatně 3500,– Kč
140,– €
Samostatně
Registrace přihlášky k absolutoriu či k jednotlivé zkoušce absolutoria 500,– Kč
20,– €
500,– Kč
20,– €
500,– Kč
20,– €
500,– Kč
20,– €
Výkaz o studiu 50,– Kč
2,– €
50,– Kč
2,– €
--- ---
Jednorázové ubytování na domově mládeže pro hosty schválené ředitelem Noc na povlečeném lůžku: 150,– Kč nebo 6,– €
Noc na  lůžku ve vlastním spacím pytli: 70,– Kč nebo 3,– €
Noc na své karimatce ve svém spacím pytli: 50,– Kč nebo 2,– €
SLUŽBY        
Praní prádla 50,– Kč
2 €
--- 50,– Kč
2 €
---
Výpis zkoušek 500,– Kč
20,– €
500,– Kč
20,– €
500,– Kč
20,– €
500,– Kč
20,– €
SANKČNÍ POPLATKY        
2. opravný termín zápočtu nebo zkoušky (komisionální zkouška) 500,– Kč
20,– €
500,– Kč
20,– €
500,– Kč
20,– €
 
Opravná zkouška absolutoria 2000,– Kč
80,– €
2000,– Kč
80,– €
2000,– Kč
80,– €
2000,– Kč
80,– €
Ztráta publikace z knihovny Pořizovací cena nové publikace
  1. Úhrada poplatků za školné, ubytování a služby je podmínkou pro uzavření klasifikace.
  2. Školné a ubytování student platí také v době, kdy není přítomen např. z důvodu nemoci.
  3. Misijní výjezd se koná zpravidla na jaře do destinací vybraných vedením školy.
  • Pro informace o stipendijním programu a o individuálním programu financování studia kontaktujte vedení školy na adrese info@vosmt.cz.
  • Přehled poplatků se týká pouze studentů VOŠMT. Studijní poplatky pro studenty Global University naleznete na adrese http://globaluniversity.cz/…ni-poplatky/.
  • Informace o bankovním spojení naleznete na stránce Kontakty

Vyšší odborná škola misijní a teologická dne 31.8.2017