Personální zajištění

Vážení návštěvníci, tuto stránku pro Vás připravujeme.

Kromě kmenových zaměstnanců na VOŠMT vyučuje řada externích pedagogů.

Kmenoví zaměstnanci

Mgr. Milan Buban, M.A.
ředitel školy
Ing. Yvona Bubanová, BA
pastorační poradkyně, knihovnice
Mgr. Petr Berdar, DiS.
vedoucí domova mládeže, učitel odborných předmětů
Michael Buban, MTh
učitel odborných předmětů, IT asistent
Martin Fridrich
učitel odborných předmětů, vedoucí studijního oddělení