Personální zajištění

 

Stálí zaměstnanci

Milan Buban

Pozice

 • Ředitel
 • Učitel teologických předmětů
 • Tutor distančního vzdělávání
 • Člen externí fakulty Global University (Assistant Professor of Theology)

Vzdělání

 • Pedagogická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
 • Continental Theological Seminary v Bruselu (M.A.)

Petr Berdar

Pozice

 • Asistent ředitele pro praxi studentů
 • Učitel teologických předmětů

Vzdělání

 • Vyšší odborná škola misijní a teologická (DiS.)
 • Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy (Bc.)

Michael Buban

Pozice

 • Asistent registrátora Global University
 • Asistent pro informační technologie
 • Učitel teologických předmětů

Vzdělání

 • Vyšší odborná škola misijní a teologická (DiS.)
 • Global University (B.A.)
 • Posluchač Continental Theological Seminary (MTh.)

Yvona Bubanová

Pozice

 • Knihovnice
 • Vedoucí studentské praxe

Vzdělání

 • Vysoké učení technické v Brně (Ing.)

Alena Vršťalová

Pozice

 • Zástupce ředitele

Vzdělání

 • Filosofická fakulta Palackého Univerzity v Olomouci (Mgr.)

Externisté

Sandra Chester

Pozice

 • Učitelka teologických předmětů

Bruce Chester

Pozice

 • Učitel teologických předmětů

Jaroslav Fér

Pozice

 • Učitel biblických jazyků
 • Tutor distančního vzdělávání
 • Člen externí fakulty Global University (Assistant Professor of Theology)

Vzdělání

 • Komenského bohoslovecká fakulta (Mgr.)

Martin Moldan

Pozice

 • Učitel předmětů praktické teologie

Vzdělání

 • Odborník z praxe
 • Biskup Apoštolské církve

Jason Morrison

Pozice

 • Učitel teologických předmětů

Vzdělání

 • Purdue University v Indianě, USA (B.A.)
 • Global University, USA (B.A.)

Vladimír Rafaj

Pozice

 • Učitel teologických předmětů
 • Tutor distančního vzdělávání
 • Člen externí fakulty Global University (Instructor of Bible and Theology)

Vzdělání

 • Continental Theological Seminary v Bruselu (B.A, M.A.)

Radek Smetana

Pozice

 • Učitel teologických předmětů
 • Tutor distančního vzdělávání

Vzdělání

 • Letniční biblická akademie v Kolíně (kvalifikační pomaturitní studium)
 • Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Bc.)
 • Mattersey Hall (M.A.)