Mapa absolventů

V rámci projektu „Mapa absolventů“ vroucně prosíme každého, kdo alespoň krátkou dobu studoval na VOŠMT v Kolíně:

Věnujte prosím několik okamžiků následujícímu formuláři.

Tučně vyznačené položky jsou povinné.

Jméno

Příjmení

Váš email

Vaše osobní stránky

Ve kterém roce jste školu ukončil(a)?

Ve kterém městě a státě žijete?

Jak se zapojujete do služby v církvi?

Krátce napište, jak Vám škola pomohla, nebo jaká zajímavá příhoda se Vám na ní stala.

Přílohy

Celková velikost příloh nesmí přesáhnout 5mb.

Aktuální fotografie

Další příloha (svědectví, fotografie, nahrávka kázání, apod.)

 Souhlasím se zveřejněním těchto informací.