Nápověda k přihlášce ke studiu jednotlivého předmětu

Mód studia

 • Global University (distanční) – pro studenta Global University, který absolvuje vybraný předmět z katalogu předmětů dálkově, pouze za pomoci studijní příručky.
 • Global University (prezenční) – pro studenta Global University, který absolvuje vybraný předmět na studijní pobočce v Brně nebo na blokovém vyučování v Kolíně.
 • VOŠMT (kombinované) – pro studenta kombinovaného programu na VOŠMT.
 • Ezdráš (další vzdělávání duchovních) – pro studenty studijního programu Ezdráš.
 • Audit (pouze posluchač) – pro návštěvníky, kteří se pouze zúčastní vyučování předmětu v Brně nebo v Kolíně.

Volba „Audit“ je vhodná pro každého, kdo neprošel řádným přijímacím procesem do některého z programů.
Studentem Global University je i ten, kdo dosud neobdržel své studentské ID, ale uchází se o studium na GU.

Prezenční vyučování

* Pokud u vyučování v Kolíně není uveden termín, jedná se o celosemestrové denní studium. Studenti kombinovaného studia se mohou tohoto vyučování zúčastnit. Pokud se zúčastní jeho pouhé 1/4 (12 hodin), je jejich prezenční požadavek pro absolvování splněn.Nápověda

 • Mód studia
  • Global University (distanční) – pro studenta Global University, který absolvuje vybraný předmět z katalogu předmětů dálkově, pouze za pomoci studijní příručky.
  • Global University (prezenční) – pro studenta Global University, který absolvuje vybraný předmět na studijní pobočce v Brně nebo na blokovém vyučování v Kolíně.
  • VOŠMT (kombinované) – pro studenta kombinovaného programu na VOŠMT.
  • Ezdráš (další vzdělávání duchovních) – pro studenty studijního programu Ezdráš.
  • Audit (pouze posluchač) – pro návštěvníky, kteří se pouze zúčastní vyučování předmětu v Brně nebo v Kolíně.

Volba „Audit“ je vhodná pro každého, kdo neprošel řádným přijímacím procesem do některého z programů.
Studentem Global University je i ten, kdo dosud neobdržel své studentské ID, ale uchází se o studium na GU.

 • Prezenční vyučování
  • Pokud u vyučování v Kolíně není uveden termín, jedná se o celosemestrové denní studium. Studenti kombinovaného studia se mohou tohoto vyučování zúčastnit. Pokud se zúčastní jeho pouhé 1/4 (12 hodin), je jejich prezenční požadavek pro absolvování splněn.