Odpovědi na otázky studenta Global University

Úvodem

Student Global University si může na VOŠMT – pobočce Brno zvolit jeden z následujících režimů:

a. Režim studenta VOŠMT. V režimu studenta VOŠMT bude student podléhat školské legislativě České republiky včetně studentských výhod studenta vyšší odborné školy.
b. Režim studia jednotlivých předmětů. V režimu studia jednotlivých předmětů bude student Global University pokračovat ve svém dosavadním studiu za podpory lektora v kolektivu spolužáků.

Otázky a odpovědi

1. Musím dělat přijímací zkoušky když jsem studentem Global university?

Studenti Global University, kteří se přihlásí k řádnému kombinovanému vzdělávání na VOŠMT – pobočce Brno, se musí podrobit stejným přijímacím zkouškám, jako uchazeči v denní formě vzdělávání. Jedná se totiž o dva různé vzdělávací systémy: Global University se řídí legislativou USA a VOŠMT se řídí školskou legislativou České republiky.

Avšak vzhledem k tomu, že VOŠMT a Global University používají stejné studijní materiály, budou současným studentům Global University uznány předměty, které dosud na Global University absolvovali. Také u přijímacích zkoušek – dne 24. srpna 2012 od 10 hodin – se uchazeči podrobí pouze testu z českého jazyka a ústním pohovorům. Pak se stanou řádnými studenty vyššího odborného vzdělávání v České republice, a to včetně studentských výhod.

2. Musím se nějak jinak přihlašovat, nebo se přihlašovat jen na jednotlivý předmět?

a. Pokud se student Global University hlásí ke kombinovanému vzdělávání na VOŠMT – pobočce Brno, musí vyplnit přihlášku na VOŠMT, která je dostupná online. K jednotlivým předmětům se už pak přihlašovat nemusí.
b. Pokud se student Global University hlásí jen ke studiu jednotlivých předmětů, které pobočka poskytuje, vyplní přihlášku ke studiu každého jednotlivého předmětu (subject enrollment card), jak to dělával(a) dosud.

3. V případě že se nemohu zúčastnit plného počtu vyučovacích hodin na pobočce, má to na něco vliv?

Přednášky na podporu studia jednotlivých předmětů, které pobočka organizuje, jsou to nejcennější a nejvíce doporučeníhodné. ?
Vedení VOŠMT ve spolupráci s vedoucím pobočky misionářem Jasonem Morrisonem vynakládá velké úsilí, aby přednášky k jednotlivých předmětům zajišťovali kvalifikovaní lektoři z České republiky i ze zahraničí.
Lektoři jsou instruováni, aby během přednášek studenty uvedli do studia předmětu a následně po dobu 60 dnů byli studentům k dispozici ke vzdáleným konzultacím s pomocí internetu.
V případě, že se student z vážných důvodů nemůže zúčastnit přednášek, bude mu uložen náhradní úkol.

4. V případě že jsem studentem Global university, změní se mojí účastí nějaké nároky na mě? Například: budu muset vypracovat všechny studijní zprávy, úkoly a seminární práce stejně jako kdybych studoval dálkově?

Pokud jste studentem Global University, máte už dnes velký náskok:

  • Především se Vám uznají všechny předměty, které jsou dosud na Global University absolvoval(a) a které odpovídají bakalářskému programu 2010 Biblická a systematická teologie.
  • Další výhodou, kterou máte, je znalost systému vzdělávání, postup pro vypracování seminárních prací, doplňkové četby a způsob psaní závěrečného testu.?
  • Pokud se zůčastníte blokového vyučování (např. v Olomouci nebo v Kolíně), úkoly splněné v průběhu týdne a závěrečná písemka na konci týdne budou považovány za napsání seminární práce, zprávy z doplňkové četby a zprávy o praktickém úkolu. Po blokovém týdnu Vám zůstane „pouze“ napsání závěrečného testu v Brně nebo v Kolíně.

5. Budu moci napsat závěrečný test na pobočce?

Závěrečné testy se budou psát jak na pobočce v Brně (po dohodě s jejím vedoucím) tak i na VOŠMT v Kolíně (po předběžné dohodě v některý pátek).