Gratulace bratra Trementozziho

Drahý bratře Bubane,

modlím se, abyste byl požehnán a povzbuzen v Pánu a abyste cítil Jeho dobrotu a přízeň.

Chtěl bych se opět omluvit za to, že jsem Vám tento dopis nemohl předat na oslavě 20. výročí české biblické školy osobně. Doslechl jsem se o ní totiž právě ve chvíli ztráty mé matky a navíc uprostřed misionářského soustředění. To vše mě zdrželo ve vyřizování mé korespondence. Doufám, že pochopíte.

K této zprávě přikládám oficiální gratulace Vám i všem, kdo se podílejí na biblické škole. Na partnerství s Vámi jsme hrdí. Děkuji za Váš vynikající příklad v poskytování zdravého biblického tréninku služebníkům evangelia. Velmi si Vás vážíme.

V Jeho Milosti,

Paul Trementozzi
Evropský regionální ředitel (AGWM)

Dopis bratru Bubanovi a biblické škole