Gratulace bratra Mundise Milanu Bubanovi

Drahý bratře řediteli Bubane,

posílám Vám vřelý křesťanský pozdrav ze Springfieldu v Missouri.

Doslechl jsem se o oslavě dvacátého výročí české letniční biblické školy. Jen zmínka o ní ve mně vyvolala mnoho vzpomínek na zakládání školy a na její spolupráci se Světovou misií Assemblies of God.

Jsme velmi vděční Bohu za toto partnerství, které bylo během uplynulých dvaceti let důležitým prvkem v zajištění výcviku služebníků nejen v České Republice. Bratře Bubane, chci Vám osobně poděkovat za Vaši neuvěřitelnou oddanost škole a výcviku služebníků v České republice. Je nám jasné, že udržování školního poslání a životaschopnosti vyžadovalo oddané, zapálené, moudrostí naplněné a Duchem svatým zmocněné vedení. Modlíme se, aby se Pán usmál na toto dvacáté výročí svou zvláštní přítomností ve Vašich slavnostních konáních.

Jsem si vědom toho, že od září budete nabízet tříleté vzdělávání na Global University jako součást svého výchozího programu. Jsem také nadšen tím, že tento program získal minulý rok akreditaci českého Ministerstva školství.

Vám, Vaší radě a celému letničnímu hnutí skládáme tímto my ze Světové misie Assemblies of God naše nejhlubší gratulace a obdiv za to, co Pán ve Vás a skrze Vás činí ve Vaší nesmírně důležité zemi a ve Vaší části světa. Vyprošujeme Vám to nejlepší z Boží ruky a děkujeme Bohu za možnost zapojení našich oblastních vedoucích Jima a Sherry Sabellových a také za neuvěřitelnou vášeň a nasazení, které pro školu vyvinuli Jason a Andrea Morrisonovi.

Ačkoli s Vámi nemohu být tělem, posílám alespoň své mimořádné pozdravy Vám, učitelům, personálu a všemu studentstvu, jakož i přátelům školy a hostům. Ať Vám Bůh bohatě požehná.

Se srdečným pozdravem Váš spolupracovník v misii ke zvěstování všem,

Greg Mundis
Výkonný ředitel
Světová misie Assemblies of God