Oslava 20. výročí Biblické školy

Oznamovali jsme, žádali Vás o gratulace, organizovali a všelijak intenzivně připravovali slavnost dvacátého výročí založení biblické školy, která se nakonec k spokojenosti návštěvníků i pořadatelů zdárně uskutečnila ve spojení s graduací letošních absolventů… Více na blogu →

[:cs]Místo pro gratulace[:en]Congratulations here

[:cs]Zde můžete poděkovat Biblické škole za to, že je nebo třeba vyhledat v paměti vzpomínku na okamžiky, které jste s ní zažili. Nečekejte se svou gratulací do příštího výročí!
Pokud nemáte Facebook, pogratulujte na adresu info@biblickaskola.cz.[:en]Please feel free to add your congratulations to the Bible school in Kolín. Don't wait till the next anniversary!
Don't have Facebook? Send your congratulations to info@biblickaskola.cz.

[:cs]Gratulace Bruce a Sandry Chesterových[:en]Congratulations from Bruce and Sandra Chesters

[:cs]Bruce a Sandra Chesterovi již několik let až z Austrálie a vyučují na škole odborné předměty.[:en]Bruce and Sandra Chesters have been arriving to the Czech Republic for several years to teach on the school.
[:cs]Ahoj,
gratulujeme k dosažení milníku dvaceti let věrného výcviku dělníků Božího Království.
Modlíme se za požehnání toho slavnostního dne.
Mrzí nás, že tam nemůžeme být, ale budeme s Vámi v našich myšlenkách a modlitbách.
Věříme v mnoho dalších let Božího požehnání na škole, mnoho požehnání personálu i studentům.
Bruce a Sandra Chesterovi Melbourne
Austrálie [:en]Hello
Congratulations on reaching the milestone of 20 years of faithfully training workers for God’s kingdom.
We pray that you will all have a blessed time on your special day.
We are sorry that we cannot be there with you but you will be in our thoughts and prayers.
Believing for many more years of God’s blessing on the school,
Much blessing to all staff and students.
Bruce and Sandra Chester
Melbourne
Australia

[:cs]Gratulace br. Grega Mundise[:en]Note from Greg Mundis to Milan Buban

[:cs]Bratr Greg Mundis částečně působil na škole v ranném období její existence, nyní je výkonným ředitelem Světové misie Assemblies of God.[:en]Brother Greg Mundis was involved in our school in early years of its existence. Now he is an Executive Director of Assemblies of God World Missions.
[:cs]…Vám, Vaší radě a celému letničnímu hnutí skládáme tímto my ze Světové misie Assemblies of God naše nejhlubší gratulace a obdiv za to, neboť to, co Pán činí ve Vás a skrze Vás ve Vaší nesmírně důležité zemi a ve Vaší části světa. Vyprošujeme Vám to nejlepší z Boží ruky a děkujeme Bohu za zapojení našich oblastního vedoucích Jima a Sherry Sabellových a také za neuvěřitelnou vášeň a účast, kterou škole odevzdali Jason a Andrea Morrisonovi.… [:en]Hello
…To you, your board, and the entire Pentecostal movement, we and the Assemblies of God World Missions leadership team send our deepest congratulations and respect for what the Lord is doing in and through you in this extremely important country and region of the world. We pray God’s best on you and thank God for the involvement of our area director, Jim and Sherry Sabella, and also for the incredible passion and involvement that Jason and Andrea Morrison have given to the school.…
[:cs]Čtěte plné znění gratulace bratra Mundise →[:en]Read whole letter from brother Mundis →

[:cs]Gratulace br. Ronalda Dudleyho[:en]Congratulastions of brother Ronald Dudley

[:cs]Ronald Dudley byl po dlouhá léta ředitelem CTS v Bruselu. Pomohl škole mnoha způsoby.[:en]
[:cs]Zdravíme a velice gratulujeme letošnímu ročníku k úspěšnému dokončení studia.

Jsme rovněž nadšeni z noviny, že škola slaví své dvacáté výročí! Je to veliký úspěch. Bohu buď sláva, že s Vámi po celá ta léta kráčel. Nebe prací Vašich absolventů v Evropě a po celém světě zbohatlo. Ať vám Bůh žehná v budoucím tréninku ženců pro světovou žeň.

Vaši přátelé,

Roland a Judy Dudleyovi
[:en]Greetings to all and many congratulations to the 2012 graduating class for the successful completion of your studies.

Also, we are thrilled to receive the news that the school is celebrating its 20th anniversary! This is a great achievement and to God be the glory for walking with you all of these years. Heaven is richer because of the work of your graduates around Europe and the world. May God bless you as you move into the future training harvesters for the harvest fields of the world.

Your friends,

Roland and Judy Dudley

[:cs]Gratulace od Martina[:en]Congratulastions of Martin

[:cs]Martin Fridrich je loňským absolventem naší školy.[:en]Martin Fridrich is a graduate of our school.
[:cs]Gratuluji. Měl jsem možnost být součástí Biblické školy desetinu času její existence. Velmi si toho vážím. [:en]Congratulations. I had an opportunity to participate on bible school for one tenth of its existence. I appreciate that.

[:cs]Gratulace od bratra Trementozziho[:en]Congratulastions of brother Trementozzi

[:cs]Bratr Trementozzi je evropským ředitelem Světové misie AoG.[:en]Brother Trementozzi is a regional director of AGWM.
[:cs]Drahý bratře Bubane, modlím se, abyste byl požehnán a povzbuzen v Pánu a abyste cítil Jeho dobrotu a přízeň. … [:en]Dear Brother Buban, I pray you are well and encouraged in the Lord and feel His good pleasure and favor in your life. …
[:cs]Čtěte plné znění gratulace bratra Trementozziho →[:en]Read whole letter from brother Trementozzi →

[:cs]Gratulace od Vás[:en]Congratulations from you